თბილისის დინებები - გამოფენის საუნდი Tbilisi Flows - Exhibition Sound

by David Datunashvili

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
2.

about

გამოფენა "თბილისის დინებები" წარმოდგენილი იყო სახელოვნებო სივრცე "მაუდში" 2019 წლის 30 ნოემბრიდან 2020 წლის 26 იანვრამდე. საუნდი ამ პროექტის ფარგლებში ჩაიწერა და დამუშავდა დავით დათუნაშვილის მიერ.

Exhibition "Tbilisi Flows" was presented at MAUDI Art Center from November 30, 2019 - January 26, 2020. The Sound was recorded and mixed by David Datunashvili for this project.

“თბილისის დინებები” იკვლევს და გამოხატავს ქალაქში არსებულ სოციალურ დინამიკას, მაცხოვრებელთა გადააგდილებას და სოციალურ და კომერციულ ინფრასტრუქტურას, რომელიც კონცენტრირებულია ყველაზე მასიურად გამოყენებული ტრანსპორტის, მეტროს (სადგურების) გარშემო. სახელოვნებო კვლევა იღებს მეტროს, როგორც ინფრასტრუქტურულ ღერძს და დაკვირვების ფოკუსში აქცევს სადგურებს და მათ მიმდებარერე ტერიტორიას. სახელოვნებო კვლევის მეთოდი გულისხმობს საველე პრაქტიკას: სატრანსპორტო ცენტრებთან არსებულ სოციალურ და კომერციულ აქტივობაზე დაკვირვებას და დოკუმენტირებას - ფოტო, აუდიო, გრაფიკული და ვიდეო მასალის შექმნას და დაარქივებას. შეგროვებული მასალით მოხდა ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალის ერთგვარი აბსტრაგირება: მონტაჟისა და ექსპოზიციის მეშვეობით მასალა ერთიან აღქმის ველში განთავსდა.

‘Tbilisi Flows’ researches and depicts emerging social dynamics in the city, relocation of people and social and commercial infrastructure, which is concentrated around the most populated form of transportation, subway (stations). Artistic research takes subway, as an infrastructural axis and observes the stations and it’s adjacent territories. With the research of the existing architecture and transport infrastructure, artistic research also implies field practicum : Observation and documentation of social and commercial activity around the transportation centres – creating and archiving photo, audio and video materials. Through montage and exposition, collected materials are united in one merged field of perception.

დიზაინი: ბუბუ მოსიაშვილი
Cover design: Bubu Mosiashvili

www.atmaudi.com

credits

released January 27, 2020

license

all rights reserved

tags

If you like David Datunashvili, you may also like: